Obec Vyšný Slavkov

PÚŤ na Skalku pri Trenčíne a Horu Butkov

Púť na Skalku pri Trenčíne a horu Butkov