Obec Vyšný Slavkov

Vybavenie Salónika podporované z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja


Program:Program 2 "Kultúra"

Podprogram:Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky

Názov projektu:Oprava Salónika a vybavenie hnuteľným majetkom

Výška dotácie:2000 ,- €

Vybavenie Salónika podporované z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Obci Vyšný Slavkov boli poskytnuté finančné prostriedky na zakúpenie nových stolov, stoličiek, umývačka riadu, ohrievač vody, varná elektrická doska a chladnička do Salónika v budove Obecného úradu. 

Pôvodné stoly boli staré a poškodené. Bolo potrebné ich vymeniť. Sú pre nás potrebné pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií. 

Priložené fotografie