Obec Vyšný Slavkov

Zoznam zmlúv za rok 2018

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
05.12.2018Zmlulva o dieloUNISA, s.r.o.44887531
14.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuPHZ-OPK1-2018-0Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky00151866
06.11.2018Kúpno - predajná zmluva - dodatok č.1Jozef Sakmár, Jana Sakmárová
08.10.2018Dohoda o poskytnutí finančného príspevku18/36/054/67Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad307 945 36
04.09.2018Kúpno - predajná zmluva nehnuteľnostiJozef Sakmár a Jana Sakmárová,rod,Olejárová
01.08.2018Dodatok-c.-1-k-Dohode-o-pristupeni-k-Ramcovej-dohode-c.-Obc2-23Brantner Nova, s.r.o.31659641
23.07.2018Zmluva o poskytovaní prevádzky televíznych služiebMM Networks s.r.o45904456
17.07.2018Zmluva o poskytovaní služiebr65 studio, s.r.o.46 615 776
28.06.2018Zmluva o poskytovani sluzieb v oblasti iktIVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy00162957
07.06.2018ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOVtz2018-05-15jv1TOPSET Solutions s.r.o.46919805
09.02.2018Zmluva o poskytovaní auditorských služieb2018/001Ing. Vladimír Andraščík37530836
17.01.2018Zmluva o umiestnení web. kamier za účelom ochrany majetkuJán Chovanec a manž. Alžbeta Chovancová rod. Dzugasová
02.01.2018Príloha čislo 1 k zmluve – vsn0703201533Brantner Nova, s.r.o.31659641
Mohlo by Vás zaujímať: