Obec Vyšný Slavkov

Kontakty

Obecný úrad
Vyšný Slavkov 30
053 73 Brutovce

Tel: +421 53 4699 496, +421 53 3810 512
Mobil: +421 918 495 144
Email: vysnyslavkov@livenet.sk

IČO:00329771
DIČ:2020717941

Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:SK72 5600 0000 0088 31842002


Mohlo by Vás zaujímať: