Obec Vyšný Slavkov

Komisie pri obecnom úrade

Volebné obdobie 2022-2026


Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:Jozef Bajus

Členovia:Ľuboš Olejár

Milan Šidelský


Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda:Mikuláš Vaščák

Členovia:Bc. Jakub Čižik

Milan Šidelský


Vyraďovacia komisia

Predseda:Bc. Jakub Čižik

Členovia:Jozef Bajus

Ľuboš Olejár

Milan Šidelský

Mikuláš Vaščák


Likvidačná komisia

Predseda:Mikuláš Vaščák

Členovia:Jozef Bajus

Bc. Jakub Čižik

Ľuboš Olejár

Milan Šidelský


Inventarizačná komisia

Predseda:Ľuboš Olejár

Členovia:Jozef Bajus

Bc. Jakub Čižik

Milan Šidelský

Mikuláš Vaščák


Komisia pre ochranu životného prostredia

Predseda:Bc. Jakub Čižik

Členovia:Jozef Bajus

Ľuboš Olejár

Milan Šidelský

Mikuláš Vaščák


Protipovodňová komisia

Predseda:Mgr. Gabriela Grobarčíková

Členovia:Jozef Bajus

Bc. Jakub Čižik

Ľuboš Olejár

Milan Šidelský

Mikuláš Vaščák


Krízový štáb

Predseda:Mgr. Gabriela Grobarčíková

Členovia:Jozef Bajus

Bc. Jakub Čižik

Ľuboš Olejár

Milan Šidelský

Mikuláš Vaščák


Mgr. Gabriela Grobarčíková, v.r.

starostka obce


Vo Vyšnom Slavkove dňa 28.11.2022