Obec Vyšný Slavkov

Dobrovoľný hasičský zbor Vyšný Slavkov

logo-dhz-150x150

    Hasičský zbor má dlhodobú tradíciu. Odborná pripravenosť bola nielen povinnosťou príslušníka zboru, ale aj hrdosťou Slavkovčana a neraz zožali na súťažiach a cvičeniach popredné miesta v okrese aj v kraji. Pri každej slávnostnej príležitosti v obci (štátne a cirkevné sviatky, stráž pri Božom hrobe) hasičský zbor v uniforme čestným nástupom dôstojne skrášľoval obecné a cirkevné podujatia a umocňoval slávnostné chvíle. Spomínané organizácie nikdy nezanikli, možno na určitý čas utlmili svoju existenciu, ale znova sa rýchlo obnovili. V tejto dobe je DHZ, veľmi aktívne, zúčastňuje sa rôznych súťaži v rámci okrsku, okresu, ale aj rôznych pohárových súťaži na ktorých obhajujú svoje prvenstvá. Taktiež sú nápomocný pri kultúrnych, spoločenských akciách a samozrejme aj pri lesných požiaroch, nehodách, povodniach, ktoré v posledných rokoch neobchádzajú ani našu obec. DHZ pôsobí v týchto rokoch pod vedením Ing. Dávida Kašpera, ktorý je dočasným predsedom DHZ Vyšný Slavkov.

Aktuálna zostava r.2016:

Tomáš Višnovský – košík
Ing. Dávid Kašper – košík
Peter Plavčan – spoj savíc
Róbert Vaščák – strojník
Denis Polomský – spoj hadica B
Gabriel Kamenický – rozdeľovač
Richard Kollár – ľavý prúd
Dalibor Polomský – ľavý prúd
Jozef Bajus – pravý prúd

Počet odbehnutých súťaži za sezónu 2016:16

Najlepšie úspechy v sezóne 2016:
Okrsková súťaž v Nižných Repašoch -> 1. miesto
Pohárová súťaž o Putovný pohár starostu obce Rakúsy -> 1. miesto
Čiernohorský pohár Poloma -> 2. miesto
Pohárová súťaž o pohár starostu obce Haligovce -> 2. miesto
Pohárová súťaž o pohár starostu obce Slovenská Ves -> 3. miesto

Najlepšie oficiálne dosiahnutý čas na hrubé hadice: 17:40 (ĽP:17,02)
Najlepší zostrek na hrubé hadice: 17,02
Najlepšie oficiálne dosiahnutý čas na tenké (športové) hadice: 15,43
(PP:15,34) | Najlepší zostrek na tenké hadice: 15,05

Plány do budúcej sezóny na rok 2017:

-> zúčatníť sa všetkých kôl okresnej hasičskej ligy Kežmarok, keďže sa chystáme prihlásiť do ligy.
-> vybojovať čo najlepšie umiestnenie v lige a získať sponzorov

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU - KLIKNI TU