Obec Vyšný Slavkov

Stavebný úrad


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Návrh na povolenie zmeny v u žívaní stavby nespojenej so zmenou stavby[1]50 kB [pdf]
  Návrh na povolenie zmeny v u žívaní stavby nespojenej so zmenou stavby[1]33 kB [doc]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia[1]31 kB [doc]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia[1]72 kB [pdf]
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby34 kB [doc]
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby73 kB [pdf]
  Ohlásenie drobnej stavby93 kB [pdf]
  Ohlásenie drobnej stavby37 kB [doc]
  Ohlásenie jednoduchej stavby36 kB [doc]
  Ohlásenie jednoduchej stavby106 kB [pdf]
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác90 kB [pdf]
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác34 kB [doc]
  Žiadosť na povolenie vodnej stavby, studne27 kB [doc]
  Žiadosť na povolenie vodnej stavby, studne48 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby39 kB [doc]
  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby76 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu53 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu29 kB [doc]
  Žiadosť o povolenie reklamného a informačného zariadenia51 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie reklamného a informačného zariadenia29 kB [doc]
  Žiadosť o povolenie terénnych úprav101 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie terénnych úprav16 kB [docx]
  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením59 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením35 kB [doc]
  Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby46 kB [pdf]
  Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby32 kB [doc]
  Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia31 kB [doc]
  Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia45 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie rozhodnutia a dodatočnom povolení stavby37 kB [doc]
  Žiadosť o vydanie rozhodnutia a dodatočnom povolení stavby63 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia103 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia38 kB [doc]

Mohlo by Vás zaujímať: