Obec Vyšný Slavkov

Charakteristika

obraz-uvod

    Keď sa kľukatou cestou spobraz-uvodod Spišského hradu a Bijacoviec cez východnú časť Levočského pohoria dostaneme na rázcestie prešovskej cesty pri moste na Velčej, otvorí sa nám krásny pohľad smerom na juh, kde v hlbokej kotline leží pre mnohých teplé hniezdo – dedinka Vyšný Slavkov.

    Obec leží na úpätí severného horstva Braniska pod najvyšším vrchom Smrekovica (1199,9 m n.v.) v nadmorskej výške 560 m. Na východe hraničí s chotármi susedných obcí: Lačnov, Lipovce, Šindliar, na juhu s chotárom obce Poľanovce, západne s Bijacovcami a Brutovcami. Severne je otvorená kotlina Slavkovského potoka napájajúca sa na Toryskú kotlinu. Podľa nového územného členenia patrí obec do okresu Levoča (36 km). Vyšný Slavkov a jeho chotár sa nachádza na rozhraní Spiša a Šariša.

    Smrekovica je charakteristicky kruhovito rozložený kopec so všetkými atribútmi. Má svoje pramene, studničky, poľany a nádherné zákutia, cez ktoré vedú poľovnícke chodníčky, ako aj hlavná turistická trasa. Je doslova rajom pre poľovnícky revír ako Spiša, tak aj Šariša. Smrekovica smerom na západ prechádza do nádhernej náhornej plošiny Sihoť (699 m n.v.), opradenej povesťami a legendami. Nachádza sa v nej Turkova lúka, okolo ktorej viedla kamenná cesta zvaná aj Jantárová alebo Hodvábna cesta (niektorí ju nazývali aj Veľká Uhorská cesta).