Obec Vyšný Slavkov

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad bude preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2022

DU_dane22_prepisovatelne_A3_final_page-0001