Obec Vyšný Slavkov

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - podujatia a aktivity

1.9. – 3.9.2021 (09:00-17:00)  - Výstava „IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA“ a stála expozícia v Historickej radnici v Levoči 

3.9.2021 (19:00)- Koncert ALLAN MIKUŠEK na Spišskom hrade

4.9 – 5.9.2021– Víkend s Pánmi Spiša na Spišskom hrade

6.9 – 8.9.2021 (09:00-17:00)- Dom Majstra Pavla v Levoči - expozícia

9.9.2021– Voľný vstup do Katedrály sv. Martina, Spišská Kapitula (09:00-17:00)

- Terénna exkurzia po Spišskom Jeruzaleme (15:00-cca17:30), Spišská Kapitula

- Premietanie filmov s historickou tematikou (10:00-20:00) – sýpka Penziónu St. Martin, Spišská Kapitula

- Slávnostný otvárací ceremoniál – (19:00) – vystúpenie akordeónového súboru Akordeonik, Živé sochy a ohňová šou,   Mariánske námestie pred MsÚ, Spišské Podhradie

11.9.2021 (14:00)– Koncert Miro Jaroš na Spišskom hrade

12.9. 2021– Terénna exkurzia po Spišskom Jeruzaleme (15:00-cca17:30), Spišská Kapitula

- Kamene histórie – mestská hra (od 14:00) – Záhrada Penziónu St. Martin, Spišská Kapitula

- Aktivity pre deti (i dospelých) (15:00) – Záhrada Penziónu St. Martin, Spišská Kapitula

- Premietanie filmov s historickou tematikou (10:00-20:00) – sýpka Penziónu St. Martin, Spišská Kapitula

15.9. a 18.9 2021 (10:00-12:00, 13:00-15:00)– Kláštor Minoritov v Levoči

17.9.2021 (10:40-11:40)– PUĽS – reprezentačný koncert (hudobno-tanečná show), Mariánske námestie pred MsÚ, Spišské Podhradie

19.9.2021 (13:00-15:00)– Kláštor Minoritov v Levoči

20.9. – 22.9.2021 (09:00-17:00)– Výstava „PRÍBEHY Z REGÁLOV, OD PREDMETU K EXPONÁTU“ – sídelná budova v Levoči

25.9.2021 (10:00-12:00)– prehliadka románskej rotundy v Bijacovciach

25.9. – 26.9.2021 (13:00-17:00)– komentovaná prehliadka – Výber z diel plenérov „Meditácie v Spišskom Jeruzaleme“, Mestská galéria Spišské Podhradie, kurátor výstavy: Peter Krupa ml.

30.9.2021 (09:00-16:00)– Deň partnerstva v DSS Domovina, Hodkovce


Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam sú k dispozícií na stránke www.dekd.sk

Priložené fotografie