Obec Vyšný Slavkov

Mobilná aplikácia "Turistický sprievodca Podbranisko" - predstavenie

Je mi potešením predstaviť Vámfinálnu verziupripravovanej mobilnej aplikácie„Turistický sprievodca Podbranisko“, ktorá je k dispozícií na stránke: https://podbranisko.web.app/

Mobilná aplikácia je dostupnáon-line cez internet, aj off-line bez internetu, je možné si ju stiahnuť domobilov a tabletov Android a iOS,alebo si ju prezerať priamo nawebovej stránke.

Turistický sprievodca Podbranisko poskytuje prehľad okultúrno-historických a prírodných pamiatkachmiest a obcí mikroregiónu Podbraniska, približuje jednotlivéturistické atrakcie a zaujímavosti, zoznamubytovacích a stravovacích zariadení,kontaktné údaje, GPS súradnice, mapy, informácie o turistických vláčikoch, atď. Súčasťou jeaj audio-sprievodca a anglická mutácia(Menu-nastavenie aplikácie-jazyk).

Návod na inštaláciu aplikácie sa nachádza v záložke Menu.

Aplikácia je určená nielen turistom a návštevníkovom, ale aj obyvateľom regiónu.

Mobilná aplikácia je vytvorená v rámci projektu„Moderné a profesionálne Turistické informačné centrum“ – Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“.