Obec Vyšný Slavkov

NÁVRH VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
08. 12. 2020  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2020141 kB [pdf]