Obec Vyšný Slavkov

ODPOČET SPOTREBY VODY V DOMÁCNOSTIACH

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Prešov  Vám oznamuje,  že v mesiaci   marec    2021  bude vo Vašej meste/obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny.

Odpočet sa bude vykonávať:

v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod., zamestnancami VVS, ktorí na Vaše požiadanie sa preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti.

Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty. V prípade nesprístupnenia odberného miesta, žiadame nahlásiť stav vodomera do 14. uvedeného mesiaca a to:

e-mailom: zakaznik@vodarne.eu          

telefonicky: 0517572777


S úctou

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou459 kB [pdf]