Obec Vyšný Slavkov

Spustili prevádzku Traumatologicko- chirurgickej ambulancie v Poliklinike Lipany


Poskytujeme komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odboroch úrazová chirurgia a chirurgia.


Portfólio výkonov:

- diagnostika a ošetrenie akútnych úrazov 

- používame moderné fixácie- ortézy, dlahy 

- riešime aj poúrazové stavy, aplikujeme výživu do kĺbov,obstreky kĺbov 

- riešime problematiku zarastených nechtov 

- operujeme rôzne kožné a podkožné útvary- znamienka, nádory, výrastky - používame aj moderný elektrokauter 

- edukujeme pacientov po úrazoch, s chronickými ťažkosťami kĺbov 

- riešime akútne stavy v chirurgii- bolesti brucha, zlatá žila- hemoroidy, zápaly, abscesy 

- liečime aj ortopedické ťažkosti- zápaly kĺbov, artrózy, svalové a sľachové zranenia 

- poradíme aj v oblasti športovej medicíny a životosprávy 


S pozdravom, MUDr. Martin Takáč