Obec Vyšný Slavkov

TESTOVANIE (SKRÍNING) V MESTE LEVOČA

Vážení obyvatelia,

Mesto Levoča v rámci celoslovenského skríningu obyvateľstva na území Slovenskej republiky na ochorenie COVID 19 v čase núdzového stavu oznamuje nasledovné informácie:


Mesto Levoča v spolupráci s Nemocnicou AGEL Levoča vytvorilo 2 nové MOM /mobilné odberové miesta/:

● MOM - budova KINA ÚSMEV, Námestie Majstra Pavla č. 58 

● MOM - športová hala , ul. Francisciho 12


MOM budú k dispozícii pre obyvateľov na celoplošný skríning počas nasledovných dní:

● štvrtok 21.1.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h 

s prestávkou od 12.00 h – 12.30 h a 16.30 h – 17.00 h

● piatok 22.1.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h 

s prestávkou od 12.00 h – 12.30 h a 16.30 h – 17.00 h

● sobota 23.1.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h 

s prestávkou od 12.00 h – 12.30 h a 16.30 h – 17.00 h

● nedeľa 24.1.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h 

s prestávkou od 12.00 h – 12.30 h a 16.30 h – 17.00 h

● pondelok 25.1.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h 

s prestávkou od 12.00 h – 12.30 h a 16.30 h – 17.00 h

● utorok 26.1.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h 

s prestávkou od 12.00 h – 12.30 h a 16.30 h – 17.00 h

Celoplošného skríningu sa môžu zúčastniť obyvatelia vo veku 15 – 65 rokov.

Rezervačný systém bude spustený na FB stránke mesta a webovom sídle mesta v stredu 20.1.2021 od 12.00 h.

Obyvatelia mesta, ktorí sa nezaregistrujú v registračnom systéme sa môžu otestovať v MOM, športová hala ul. Francisciho č. 12, Levoča pri odberovom tíme zriadenom pre neregistrovaných obyvateľov v dňoch sobota a nedeľa 23.1.2021 – 24.1.2021 v nasledujúcich časoch. Sobota od 12.30 h do 18.00 h a nedeľa od 8.00 h do 18.00 h mimo určených prestávok.

Ďalšie informácie k celoštátnemu skríningu obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19 budeme zverejňovať na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk a FB stránke mesta Levoča.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta