Obec Vyšný Slavkov

Upozornenie - kontrola poprípade orez konárov ktoré okliesňujú elektrické vedenie

Priložené fotografie