Obec Vyšný Slavkov

V dňoch 6.-8. júna 2022 Obecný úrad vo Vyšnom Slavkove z dôvodu školenia zatvorený