Obec Vyšný Slavkov

Video - Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu papiera, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.