Obec Vyšný Slavkov

Dňa 26.-27.05.2022 Obecný úrad vo Vyšnom Slavkove z technických príčin zatvorený