Obec Vyšný Slavkov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia

Obec Vyšný Slavkov na základe  zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje : elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

vysnyslavkov@livenet.sk

Viera Kašperová

Starostka obce