Obec Vyšný Slavkov

Obec Torysa v spolupráci s Farským úradom Torysa organizuje posviacku kríža na hore Homôlka

Posviacka kríža_page-0001