Obec Vyšný Slavkov

Oprava a údržba salónika podporovaná z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

foto - salónik1

Program:Program "Kultúra"

Podprogram:2.1 – KULTÚRA – kapitálové (investičné) výdavky

Názov projektu:Oprava a údržba salónika v budove obecného úradu

Výška dotácie :2000 ,- €


Oprava a údržba salónika podporovaná z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja


Obci Vyšný Slavkov boli poskytnuté finančné prostriedky na opravu a údržbu salónika v budove obecného úradu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie stavebného a elektroinštalačného materiálu a zároveň práce s tým spojené.

Salónik bol v zlom stave a bola potrebná jeho oprava. Tieto priestory sú využívané pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií. 


„Projekt podporovaný z rozpočtu PSK“

Priložené fotografie