Obec Vyšný Slavkov

POMOC BREZOVIČKE

Vážení občania, ako isto viete v Brezovičke zhorela farská budova do tla. Oslovil nás starosta obce Brezovička Peter Tomčufčík s tým, že niektorí ľudia sa doprosujú, ako by mohli pomôcť?

Preto zriadili účet na opravu fary, č.účtu :

SK60 0900 0000 0051 4219 0180

Kto by chce pomôcť finančným darom môže tak učiniť.

Pán Boh zaplať!