Obec Vyšný Slavkov

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov