Obec Vyšný Slavkov

Výmena interiérovej zasklenej steny podporované z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

foto - dvere1 po realizácií

Program: Program  "Kultúra"

Podprogram: Podprogram 2.2 – KULTÚRA – bežné (neinvestičné) výdavky

Názov projektu: Výmena interiérovej zasklenej steny v budove obecného úradu

Výška dotácie:1000 ,- €

Výmena interiérovej zasklenej steny podporované z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Obci Vyšný Slavkov boli poskytnuté finančné prostriedky na výmenu zasklenej steny, v ktorej sú zabudované vchodové dvere.

Pôvodná zasklená stena, v ktorej boli zabudované vchodové dvere, bola stará a poškodená. Bolo potrebné ju vymeniť. Je pre nás potrebná pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií. 


„Projekt podporovaný z rozpočtu PSK“

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Propagácia - zásklenná stena64 kB [pdf]

Priložené fotografie